Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor- en Vroegschoolse Educatie is een ontwikkeling- en stimuleringsprogramma. VVE is een educatieve methode voor alle kinderen van ruim twee jaar. Een VVE peuterspeelzaal biedt peuters extra ondersteuning om achterstanden voor de start in groep 1 van het basisonderwijs , te verminderen of zelfs op te heffen. Samen met het consultatiebureau en de betreffende ouders wordt er gekeken welke kinderen deze extra ondersteuning nodig hebben. Ploegmaatjes werkt met de methode Peuterplein.

Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen. Aan de hand van verschillende thema’s komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. We werken zes weken met één thema.