Inschrijven

Peuters kunnen met 1 jaar worden ingeschreven. Plaatsing zal geschieden op basis van beschikbaarheid en mogelijk ontvangstdatum van het inschrijfformulier  Als uw kind 2 jaar wordt nemen wij contact met u op om te overleggen over de plaatsing. Mocht uw kind geplaatst kunnen worden krijgt u een bevestiging.
Wij geven de voorkeur aan minimaal 2 ochtenden per week om de wenperiode te versnellen zodat de kinderen het dag/weekritme vlotter kunnen oppakken.

Als u uw kind wilt inschrijven kunt u hier het inschrijformulier downloaden.
Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden
Een machtigigingsformulier voor automatische incasso speelgelden kunt u hier downloaden.
Indien u in aanmerking komt voor de subsidieregeling kunt u hier het juiste formulier downloaden.

Vraag hier uw inkomensverklaring aan.


Tariefstelling Ploegmaatjes 2021.

                                                                                                                     

Informatie over de tarieven kinderopvangtoeslag en subsidieregeling BEL gemeenten.

Kinderopvangtoeslag

Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (www.toeslagen.nl) dan krijgt u een tegemoetkoming van de kosten peuteropvang.
U krijgt van ons een contract met de afgenomen uren waarmee u de voor u geldende kinderopvangtoeslag kan aanvragen op www.belastingdienst.nl/toeslagen .

Het uurtarief met kinderopvangtoeslag is bij Ploegmaatjes € 7,00.

 

Subsidieregeling “Alle Peuters een kans”

Per 1 januari 2017 is de nieuwe subsidieregeling van de BEL-gemeenten ingegaan.
De BEL-gemeente wil alle ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag financieel tegemoetkomen. Het gaat hier om gezinnen waar een van de ouders of beide ouders niet werkt/werken. Zij betalen dan, afhankelijk van hun toetsingsinkomen, een aangepast uurtarief aan Ploegmaatjes. De gemeente Laren subsidieert dan het verschil tussen het bruto-uurtarief en het uurtarief dat een ouder betaalt op basis van het inkomen. Dit aanbod geldt uitsluitend voor alle 2- en 3-jarigen gedurende maximaal twee dagdelen van 3,5 uur per week al dan niet aangesloten.

De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Om hier zicht in te krijgen verzoeken wij u een laatste versie van de te verkrijgen inkomensverklaring aan te vragen bij de belastingdienst.
Met deze informatie kan Ploegmaatjes u een verlaagd uurtarief aanbieden.

  • groep 1 toetsingsinkomen tot 25.000 euro: Uurtarief € 2 + kosten boven normtarief van de overheid.
  • groep 2 toetsingsinkomen van 25.001 tot 50.000 euro: Uurtarief € 4 + kosten boven normtarief van de overheid.
  • groep 3 toetsingsinkomen van 50.001 tot 65.000 euro: Uurtarief € 6 + kosten boven normtarief van de overheid.

Ouders die niet bereid zijn deze informatie te overleggen kunnen geen aanspraak maken op deze regeling en betalen € 7,00 per uur, het reguliere kinderopvang tarief.
Ploegmaatjes gaat vertrouwelijk om met de gegeven informatie.

 

Tarief met VVE indicatie (indicatie wordt bepaald door het consultatiebureau)

Alle ouder(s) van een peuter met een indicatie voor en vroegschoolse educatie (VVE) betalen een aangepast tarief (€ 1,-- per uur in 2017 wat neerkomt op € 35 per maand).